Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ddot

District Department of Transportation

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about the Department of Transportation for Vietnamese speakers.

Nhiệm Vụ:   
(Mission Statement

Chào mừng quý vị đến với Sở Giao Thông Đặc Khu (District Department of Transportation, hay DDOT). DOTT cam kết phục vụ đặc biệt cho đời sống trong thủ đô quốc gia qua những cách lưu thông bảo đảm hơn, đường sá an toàn hơn và sử dụng ngoại hạng các hàng hóa và dịch vụ. Điểm chánh của viễn ảnh này là cải tiến sử dụng năng lượng hữu hiệu và sự di động tân thời bằng cách cung cấp cho thế hệ sau này các giải pháp thay cho việc một người lái xe trong thành phố. Nhiệm vu: Nhiệm vụ của DDOT là khai triển và gìn giữ một hệ thống giao thông chặc chẽ, vững chắc đem lại sự an toàn, giá phải chăng, và tiện lợi để di chuyển dân chúng và hàng hóa -- trong khi vẫn bảo vệ và làm đẹp tài nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa của Đặc Khu.

Các Chương Trình Chánh:   
(Core Programs)

DDOT được chia làm 6 phân ban và Văn Phòng Giám Đốc. Mỗi phân ban chịu trách nhiệm điều hành các chương trình vững mạnh và đa dạng của DDOT.

Ban Quản Trị Cấu Trúc và Điều Hành Dự Án (The Infrastructure and Project Management Administration) chịu trách nhiệm về thiết trí, đặt kế hoạch và xây cất cầu đường, đèn lưu thông và dự án đường nhỏ trong Đặc Khu. Chương trình thông dụng nhất của IPMA gồm có Dự Án Hồ Nước Anacosta (Anacostia Waterfront Initiative): một cố gắng để thay đổi bờ sông Anacostia bằng cách lập chương trình, thiết trí và xây cất cấu trúc lưu thông trong khu vực, gồm có 11th Street Bridge.

Ban Quản Trị Thiết Lập và Duy Trì Chánh Sách (The Policy Planning and Sustainability Administration) thiết lập các mục tiêu chiến lược rộng rãi để hướng dẫn việc phát triển chương trình đa mẫu, các chánh sách cần thiết để đạt các mục tiêu đó, và bảo đảm sự tuân hành xuyên qua việc duyệt xét chương trình và cho phép. PPSA chịu trách nhiệm điều hành chương trình Capital Bikeshare (chương trình cho Sử Dụng Xe Đạp trong Thủ Đô), sẽ đặt hơn 1800 xe đạp vào tầm tay của quý vị, và MoveDC, một cố gắng hợp tác do DDOT hướng dẫn nhằm tìm cách phát triển một chương trình táo bạo, dựa vào sự áp dụng vào giao thông tương lai của thành phố. Họ cũng hợp tác với các cơ quan lưu thông khác để khai triển các chánh sách địa phương.

Ban Quản Trị Dịch Vụ Giao Thông Cấp Tiến (The Progressive Transportation Services Administration) cung cấp dịch vụ tài trợ, khuyến cáo về chánh sách và điều hợp cho Cơ Quan Chuyên Chở Nội Đô Washington (Washington Metropolitan Area Transit Authority, hay WMATA) và bảo đảm cho cư dân và du khách trong thủ đô quốc gia chúng ta được hưởng một số dịch vụ chuyên chở đa dạng giúp họ đi tới các địa điểm ưa chuộng một cách nhanh chóng và chắc chắn. PTSA kiểm soát Chương Trình Tài Trợ Di Chuyển cho Trường Học (School Transit Subsidy Program), Chương Trình Chuyên Chở Người Cao Niên và Tàn Tật , dịch vụ Khứ Hồi (Circulator service), và sắp có thêm một chương trình mới rất hấp dẫn của DDOT, là Streetcar.

Ban Quy Luật về Khoảng Trống Công Cộng (The Public Space Regulations Administration) tăng cường luật và quy luật về khoảng trống công cộng và kiểm soát tất cả công trình tại khoảng trống công cộng được thi hành theo giấy phép về khoảng trống công cộng để bảo đảm là công trình được hoàn tất đúng theo tiêu chuẩn của DDOT. Cư dân nào muốn làm việc tại một khoảng trống công cộng có thể làm đơn xin phép tại văn phòng PSRA. PSRA cũng quản lý thủ tục Ghi Danh Hội Họp của Khu Vực (Block Party Registration) qua việc sử dụng Hệ Thống Cấp Phép Trên Mạng Giao Thông (Transportation Online Permit System) cũng được biết là TOPS.

Ban Quản Trị Điều Hành Giao Thông (The Transportation Operations Administration) tu bổ đường sá, đường bộ hành bên lề, bảng hiệu về lưu thông, đèn đường, máy tính tiền đậu xe, và bảo đảm một môi trường lưu thông an toàn và thân thiện. TOA điều hành trung tâm quản lý lưu thông 24/7, ngăn ngừa kẹt xe và bảo đảm an toàn cho khách bộ hành qua chương trình Cảnh Sát Kiểm Soát Lưu Thông và  Người Gác Đường trước Trường Học (Traffic Control Officer and School Crossing Guard), và sửa đường, đường cho bộ hành, và đèn lưu thông hư hỏng hằng ngày.

Ban Quản Trị Rừng Đô Thị (The Urban Forestry Administration) điều hành khoảng trống xanh của Đặc Khu bằng cách gìn giữ cây cối được xanh tươi nhằm cung cấp không khí trong lành, gia tăng giữ nước trên đất để giảm thiểu lũ lụt, và điều hòa nhiệt độ. Cư dân có thể trông cậy vào Urban Forestry Administration để khuyến khích trồng cây, cung cấp dịch vụ tỉa cây nhanh chóng và dịch vụ đốn cây nhỏ, và đem đi các cây nguy hiểm hoặc hư hỏng tại khoảng trống công cộng.

Văn Phòng Giám Đốc (The Office of the Director) phụ trách nhiều loại nhiệm vụ hành chánh, gồm có điều hành khẫn cấp, liên lạc, và ban dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Đó cũng là nơi của Văn Phòng Dân Quyền (Office of Civil Rights, hay OCR), quản trị các chương trình và chánh sách tuân hành liên quan đến dân quyền. Bao gồm luôn Chương Trình Doanh Nghiệp Bị Thất Lợi (Disadvantaged Business Enterprise Program), nơi đây chứng nhận các cơ sở kinh doanh nhỏ và do người thiểu số làm chủ và giúp họ tranh đua trong các hợp đồng mua sắm vật dụng xây cất lưu thông. OCR cũng nhận đơn yêu cầu về thich nghi gồm có yêu cầu giúp đỡ về ngôn ngữ, cũng như cứu xét đơn khiếu nại kỳ thị của dân chúng chiếu theo Đạo Luật Nhân Quyền Đặc Khu Columbia (DC Human Rights Act), Đạo Luật Sử Dụng Ngôn Ngữ DC (DC Language Access Act), và Tựa VI của Đạo Luật Dân Quyền 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964).

Dịch Vụ:
(Services)

 • Chương Trình Tài Trợ Di Chuyển cho Trường Học (School Transit Subsidy Program): Chương Trình có giảm giá cho sinh viên Đặc Khu sử dụng Metrobus, Metrorail, hay Circulator để di chuyển đến trường và trở về. Ngay bây giờ, sinh viên có thể đủ điều kiện mua một vé hàng tháng là $30 – để di chuyển trong phạm vi Đặc Khu và các trạm vòng ngoài Metrorail (như Southern Avenue, Silver Spring, Capitol Heights, Friendship Heights, và Naylor Road), vé xe điện đi 10 lần với vài hạn chế như vé tháng là $9.50, vé điện tử 10 chuyến đi xe buýt giá $7.50 - chỉ với DC One Card, và một cọc 10 đồng kẻm xe buýt giá $7.50. Chương trình này phục vụ sinh viên đi học trường DCPS, các Trường Hiến Chương (Charter) và Trường Tư cũng như sinh viên tham gia vào chương trình giáo dục của Đặc Khu. Click here to enter text.
 • Chương Trình cho Người Cao Niên và Người Tàn Tật (Elderly and Persons with Disabilities Program): Một chương trình do liên bang tài trợ cho các tổ chức vô vụ lợi trong Đặc Khu Columbia nhằm giúp họ mua xe để cung cấp dịch vụ di chuyển cho người cao niên và người tàn tật.
 • Circulator: Xe buýt màu đỏ riêng biệt không giống như các phương tiện chuyên chở công cộng quanh thành phố - với sàn thấp, cửa sổ to, và nhiều cửa để dễ dàng lên xuống, Circulator đến mỗi mười phút và mỗi chuyến đi chỉ tốn $1. Người đi xe điện Metrorail sử dụng thẻ SmartTrip cũng có thể được giảm gỉa đổi xe. Muốn biết về bản đồ đường sá và thông tin khác, xin xem DCCirculator.com.
 • DC Streetcar: DC Streetcar sẽ di chuyển trong phạm vi Khu dễ dàng hơn cho cư dân, người đi làm và du khách, và sẽ bổ túc cho các phương tiện giao thông hiện tại. Streetcar sẽ nối các khu cư dân với một phương tiện thay thế tân thời, tiện lợi và hấp dẫn, cung cấp dịch vụ có phẩm chất nhằm thu hút và tiến tới cách di chuyển mới, và giảm xê dịch bằng xe trong nội đô, nhu cầu đậu xe, nghẹt lưu thông và ô nhiễm không khí. Muốn biết thông tin mới nhất về DC Streetcar, xem www.dcstreetcar.com.
 • MoveDC: Sáng kiến của DDOT là khai triển một chương trình chuyên chở đường dài phối hợp với nhiều phương pháp, đặt ra tất cả các phương tiện chuyên chở trong Đặc Khu. Toàn thể hệ thống chuyên chở của Đặc Khu Columbia, ngoài các kết nối địa phương quan trọng, sẽ được cứu xét trong chương trình moveDC. Mỗi cách chuyên chở sẽ được lượng định và cứu xét như là một phần của việc phát triễn chương trình chuyên chở bằng nhiều cách. Muốn biết thêm thông tin hoặc tham gia vào chương trình, xem: http://www.wemovedc.org.
 • Capital Bikeshare: Chương trình sử dụng xe đạp bình dân này có trên 1800 xe đạp trong tầm tay quý vị. Với Capital Bikeshare, quý vị có thể chọn trong 110 địa điểm trên toàn Washington, D.C. và Arlington, VA, và trả xe lại cho địa điểm gần nơi quý vị đến. Muốn phê bình về địa điểm bikeshare đề nghị, gởi điện thư đến [email protected]. Muốn biết thêm thông tin về chương trình, xem: http://capitalbikeshare.com/.
 • Phép Đặc Biệt về Cây (Special Tree Permits): Mọi người, dù cư dân hoặc người thầu, muốn trồng cây, tỉa cây hoặc dời cây trên đường công cộng trong phạm vi Đường Đi Công Cộng trước tiên phải có giấy phép của Ban Quản Trị Rừng Đô Thị (UFA) thuộc Sở Giao Thông.
  • Nộp đơn xin phép qua Hệ Thống Cấp Giấy Phép Trên Mạng của Sở Giao Thông (Transportation Online Permitting System, hay TOPS) trên mạng hoặc đến Văn Phòng Cấp Giấy Phép về Khoảng Trống Công Cộng và sử dụng một trong những quán nhỏ nằm trong khu lầu hai sát với văn phòng cấp phép tọa lạc tại:

District Department of Transportation
Public Space Permit Branch
1100 4th Street SW
Washington, DC 20024

 • Khi UFA nhận được thông báo về đơn xin phép, đơn được gởi đến nơi phụ trách cây cối thích hợp, nơi đây sẽ duyệt lại các bản đồ về địa điểm nạp đơn và các tài liệu khác và có thể dự trù một ngày thăm viếng tận nơi để kiểm soát loại công việc yêu cầu.
 • Người phụ trách về cây được chỉ định sẽ lấy quyết định cần thiết liên quan đến đơn xin.

Lưu ý: The Urban Forestry Administration được quyền từ chối mọi đơn và tất cả đơn nào xin phép liên quan đến khoảng trống công cộng hoặc có ảnh hưởng đến cây cối công cộng.

 • Yêu Cầu Dịch Vụ về Cây: Gọi số 311 hoặc vào 311 Online để yêu cầu dịch vụ về cây, gồm có báo cáo khẩn cấp, cắt tỉa, đem đi và trồng cây.

Yêu cầu của quý vị sẽ được cứu xét đầy đủ dựa vào thời biểu sau đây:

 • Yêu Cầu Khẩn Cấp — trong vòng 72 giờ
 • Yêu Cầu Tu Bổ Thông Thường — Kiểm soát trong vòng 30 ngày
 • Trồng cây: Tháng 11 đến tháng 5, hàng năm (nạp đơn xin trễ lằm là ngày 15 tháng 6
 • Tỉa nhánh và đốn cây: đến 9 tháng để hoàn tất
 • Chương Trình Chăm Sóc Cây Giữ Bóng Mát:  Chăm sóc cây là cách hay để hội nhập một phần của thiên nhiên vào gia đình mình. Cây mới trồng gần nhà quý vị cần được chăm sóc để có thể sống mạnh lâu dài!

  Cư dân và cơ sở kinh doanh có trách nhiệm gìn giữ tài sản trên đường; xem DCMR rule 21-702  . Bằng cách nạp bản thỏa ước dưới đây, DDOT Trees sẽ cấp cho quý vị miễn phí một dụng cụ tưới nước chậm. Trong 2 năm sau khi trồng cây, quý vị đồng ý cho:

  • Đổ vào dụng cụ 10 gallons nước một lần một tuần từ khi nở bông cho đến mùa đông nước đặc

  • Một lớp bổi sâu 2- 4" nếu có thể được, giữ lớp bổi cách xa thân cây

  • Dọn sạch hột giống và rác rến xa nơi trồng cây

  • Báo cáo mọi nhu cầu dịch vụ về số 311.dc.gov hoặc gọi 311

Nạp bản thỏa thuận của quý vị:

Trên Mạng:

Nạp Đơn Xin Giữ Cây Có Bóng Mát  Canopy Keeper Application    bằng cách chọn nút  “submit” tại phía dưới của mẫu.

Gởi bằng thư đến:
Urban Forestry Administration
District Department of Transportation
55 M Street, SE, Suite 600
Washington, DC 20003

 • Đơn Xin Đậu Xe Trong Khu Nhà Ở: Chương trình RPP giới hạn đậu xe trên đường cho người dân cư ngụ trong những khu được chỉ định. Thời gian đậu xe cho mọi người khác được giới hạn là hai giờ. Công dân đã yêu cầu bao gồm hơn 4,100 khu cư xá trong chương trình. Quý vị có thể tìm những con đường nào được dành qua một bên để được phép đậu xe bằng cách sử dụng bảng Tìm Hiểu Dữ Liệu Phép Đậu Xe trong Khu Cư Xá tại: http://ddotfiles.com/db/RPP/rpp.php. Muốn sử dụng đặc điểm này, xin cho vào tên đường. Quý vị không cần phải đánh chữ ST hoặc AVE kèm theo. Có thể ghi một phần hay nguyên tên đường. Số khu và nhà là tùy nghi nhưng có thể giúp tìm kiếm dễ dàng hơn. Nếu đường của quý vị không có trong danh sách, quý vị có thể xin DDOT cho phát hành một chương trình giấy phép đậu xe bằng cách điền vào mẫu đơn xin. Muốn được giúp đỡ điền đơn xin, xin liên lạc với dịch vụ khách hàng tại số: (202) 673-6813.
 • Chương Trình Đậu Xe cho Người Tàn Tật: Đặc Khu có nhiều chương trình bảo đảm việc đậu xe cho cư dân và khách thăm viếng tàn tật. Cư dân tàn tật sống trong cư xá một gia đình đơn và đáp ứng một số đòi hỏi khác, có thể làm đơn xin để có một khoảng đậu xe trên đường dành cho họ. Muốn biết thêm chi tiết về chương trình này và muốn xin một khoảng trống dành riêng, xin liên lạc với chúng tôi tại [email protected].
 • Yêu Cầu Mở Thêm Đường Đi Bộ: Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ sửa đường đi bộ bằng cách gọi Mayor's Citywide Call Center số 311 (202-727-1000) hoặc điền một đơn xin dịch vụ trên mạng bằng cách sử dụng Service Request Center của chánh quyền Đặc Khu. Xin nhận diện vị trí đặc biệt của vấn đề trên lề đi bộ và mô tả loại lề đi bộ (như xi-măng, gạch hay loại mặt đường khác). Cho biết thông tin về tánh cách trầm trọng của sự hư hại (như nứt hay bể, mất gạch, rễ cây làm hư lề đi bộ). Đơn yêu cầu dịch vụ sẽ được đặt vào một hệ thống theo dõi, và quý vị sẽ nhận được một con số cho đơn yêu cầu.

Dự trù thời gian trả lời:

 • Điều tra: 1-10 ngày làm việc
 • Sửa chữa tạm thời (khẩn cấp): đến 15 ngày làm việc
 • Giải quyết lâu dài tùy vào kết quả điều tra
 • Sửa chữa lâu dài cần thời gian dài hơn và tùy vào ngân khoản có được

Lưu ý: Đơn yêu cầu đường đi bộ "mới" cần có đơn xin của đa số cư dân trong khu quý vị và một cuộc điều trần công khai.

 • Yêu Cầu Đặt Mô (Hump) Giảm Tốc Độ: Việc sử dụng mô giảm tốc độ có thể giảm hiệu quả tiêu cực cho việc sử dụng xe hơi, làm dịu tánh tình của người lái, và cải tiến tình trạng cho người đi bộ và người sử dụng đường không có xe cộ và đường đi. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảm lưu thông trên các con đường "địa phương" khu dân cư, DDOT đã khai triển chỉ dẫn để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, nhóm cộng đồng, và ANC. Mô giảm tốc độ có thể được thực hiện sau khi có đơn xin trong đó các cư dân chấp thuận biện pháp này với sự ủng hộ của ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) các gia đình trong khu vực hoặc đoạn đường đó. Muốn xin đặt một mô giảm tốc độ, khách hàng có thể liên lạc với đường dây khách hàng (202) 673- 6813.
 • Yêu Cầu Thay Đổi Trạm Xe Buýt: Sở Giao Thông Đặc Khu sẽ nhận đơn yêu cầu xin trạm xe buýt mới, bỏ trạm xe buýt cũ, dời các trạm xe buýt, và yêu cầu cải tiến các trạm xe buýt trong phạm vi Đặc Khu Columbia. Quý vị có thể sử dụng mẫu PDF dưới đây, hoặc có thể nạp đơn yêu cầu qua mạng trung tâm Citizen Service Request  và chọn “Bus Stop Change” trong trình đơn thả xuống.
 • Dọn Dẹp Cây Khẩn Cấp: Muốn yêu cầu dọn dẹp cây khẩn cấp, xin gọi 311.
 • Phép Họp trong Khu: Các cư dân muốn xin phép tụ họp trong khu vực có thể xem mạng TOPS tại tops.ddot.dc.gov và nạp thông tin về đơn xin liên quan đến sự việc trên mạng. Muốn được giúp đỡ điền đơn xin, khách hàng có thể liên lạc với đường dây dịch vụ khách hàng, số (202) 673- 6813.
 • Đơn Xin Phép Sủ Dụng Khoảng Trống Công Cộng: Đơn xin phép sử dụng hay chiếm ngụ một khoảng trống công cộng có thể được nạp tại Trung Tâm Giấy Phép, tọa lạc tại số 1100 4th Street, SW, lầu 2, từ 8:30 sáng đến 4:15 chiều, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, và Thứ Sáu. Ngày Thứ Năm, từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều. Văn Phòng cấp phép ở lầu ba. Đương đơn phải đến lầu hai để xin giấy phép. Có nhiều loại Giấy Phép Xin Khoảng Trống được cấp ra.
 • goDCgo: goDCgo là một sáng kiến của DDOT. Là một phần trong cam kết di chuyển người và hàng hóa quanh DC càng sạch sẽ và càng hữu hiệu càng tốt, goDCgo được lập ra để cung cấp cho nhân viên, cư dân và du khách sự hiểu biết và giúp đỡ họ lấy những lựa chọn sáng suốt về cách di chuyển trong Đặc Khu.

Chương trình goDCgo nhắm vào việc giảm di chuyển bằng xe chỉ có một người lái và đề cao việc sử dụng nhiều cách chuyên chở khả tín hơn, như đi xe đạp, đi bộ, đi chung xe, đi chung xe van và dùng phương tiện chuyên chở công cộng. Mạng của chúng tôi đưa ra một số lựa chọn để đi vào và vòng quanh thành phố và cung cấp cho quý vị nhiều tài nguyên để dự trù chuyến đi đặc biệt của mình hoặc giao thông thường lệ bằng cách sử dụng một phương cách nào tối thiểu hóa hậu quả đến đường sá của Đặc Khu và môi trường của chúng ta.

Muốn biết thêm thông tin, xin viếng: http://www.godcgo.com

Dịch Vụ Thông Dịch:  
(Interpretation Services)

DDOT cung cấp dịch vụ thích nghi đặc biệt và giúp đỡ về ngôn ngữ (phiên dịch hay thông dịch) miễn phí. Muốn yêu cầu dịch vụ thích nghi đặc biệt hoặc giúp đỡ về ngôn ngữ, xin liên lạc với:
Jordyne Blaise tại [email protected] hay (202) 671-5117.

Thông Tin Liên Lạc:

District Department of Transportation 
55 M Street, SE, Suite 400
Washington, DC 20003
(202) 673-6813
www.ddot.dc.gov